Har du tatt trenerattesten?

Idrettstinget har vedtatt at det er obligatorisk med trenerattest for alle trenere i norsk idrett.​ Ambisjonen er å etablere en tydeligere standard for norsk idrett, slik at utøverne møter et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb. ​ Det skal bli enklere og mer oversiktlig for trenerne, hva som er de viktigste oppgavene […]

Har du tatt trenerattesten? Read More »