Dugnadsånd

Norges idrettsforbund (NIF) er en organisasjon som er tuftet på frivillig innsats. De fleste idrettslag arrangerer derfor dugnader der medlemmene eller deres foreldre deltar.

Dugnad sparer idrettslaget for utgifter som ellers måtte vært dekket av medlemmene. Dugnadsarbeid er eksempelvis vedlikehold og oppussing av anlegg/klubbhus, vaffelsteking, vakthold ved arrangementer etc. Loddsalg og annen type salg (eks. salg av dopapir, julekalender etc.) er også dugnadsarbeid.

Frivillig arbeid gjennom dugnad er en avgjørende ressurs for et idrettslag og er ofte helt nødvendig for at medlemmene skal kunne få et godt aktivitetstilbud. Dugnadsarbeidet bør oppleves som sosialt, gøy og frivillig, og vil da kunne bidra til å styrke fellesskapet i idrettslaget. NIF vil oppfordre til å stille på
dugnad i stedet for «å kjøpe seg fri».

Eksempler på dugnad i Herøy IL

Støtteforeningen vår som bruker hele året på å forberede og arrangere julemessen.
Damene som står på hele året for å samle inn penger til idrettslaget, for at vi kan opprettholde og utvikle tilbud til barn og ungdom. Støtteforeninga gir hele overskuddet til Herøy idrettslag.
Hva kan du gjøre for å hjelpe til?
Om du ikke ønsker å være med i selve støtteforeninga, oppfordrer vi til å takke ja til å bake ei kake som kan selges, levere noe til messa, kjøpe lodd, hjelp oss å spre ordet slik at flest mulig tar turen til julemessa!


MOTORSPORT som har stått på, store og små – for å få liv i kjørebanen på Salto. Et dykk i facebook-gruppa «Herøy IL motorsport» viser at det faktisk er etterspørsel etter dugnader, fordi ønsket om å få banen ferdig har vært så stort. Bedrifter har stilt med gravemaskiner, ungdom har klippet gress, noen har snekret, andre har kjørt med motorsag. Alle involverte har vist en fantastisk dugnadsånd!


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.