Hvorfor være medlem i HIL?

Herøy Idrettslag ønsker at alle skal ha mulighet til å være med i idrettslaget, og målet er at hele lokalsamfunnet er medlem.
Årsavgiften er derfor på kun kr. 100,- per år.

Jo flere medlemmer vi har, jo mer får vi utdelt i midler som igjen går til våre medlemmer.

Er du usikker på om du allerede er medlem, eller har gjort opp dine økonomiske forpliktelser?
Sjekk her.

Barneidretts- og klubbforsikring

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.
Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.
Du kan lese mer om denne forsikringen her.

Rettigheter

Når du blir tatt opp som medlem i et idrettslag kan du delta i den aktiviteten som idrettslaget driver.
Dette vil i noen tilfeller kreve en egen aktivitetsavgift som er besluttet av idrettslaget. 
Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ellers oppfyller medlemsforpliktelsene, kan møte på idrettslagets årsmøte, med tale og forslagsrett. Dersom du er over 15 år kan du også stemme på årsmøtet, velges til tillitsverv i idrettslaget og oppnevnes som representant for ditt idrettslag for eksempel på et årsmøte i et idrettsråd eller et særforbundsting.   

Andre fordeler

Trimtex:
Ca. 4 ganger i året har vi åpen nettbutikk hvor våre medlemmer kan bestille overtrekksdrakter og andre treningsklær til halv pris. Idrettslaget sponser resten av beløpet!


Hvorfor være støttemedlem i HIL?

Som støttemedlem i HIL støtter du både aktiviteten og arbeidet med idretten gjennom årsavgiften.
Du har samme fordeler og rettigheter som en som er aktiv i idrettslaget. Medlemmer og støttemedlemmer melder seg inn på samme måte, her:

Andre måter å støtte HIL på:

Grasrotandelen

Vi er veldig takknemlig for alle som velger HIL som sin grasrotmottaker.

Gave

Hvis du ønsker å støtte idrettslaget på en annen måte enn å være medlem, kan du betale en valgfri sum som gave. Dette kan du gjøre direkte til vår konto: 4533.21.02978. Du kan også overføre penger via Vipps: Søk opp 123875 og vipps et valgfritt beløp.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.