Trenerattest

Idrettstinget har vedtatt at Trenerattesten skal være obligatorisk for alle som skal være trener i norsk barne- og ungdomsidrett. Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener.
Ta trenerattesten her.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.