BARNEIDRETT

Barneidretten arrangeres i Herøyhallen hver mandag fra klokken 17.00 – 18.00 for barn mellom 3 – 7 år, med deres foresatte. Vi har 2/3 av hallen til rådighet.
Barneidretten er et tilbud

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.