Retningslinjer for ekstra støtte til talenter i HIL

  1. Kun idrettsutøvere med medlemsskap i HIL, og som tilhørende undergruppe anser som et talent, kan søke hovedlaget om midler. Søknaden skal komme inn gjennom undergruppen.
  2. Det skal fremlegget et budsjett på hvordan midlene er tenkt brukt.
  3. Tildeling av særskilte midler begrenser seg oppad til kr. 50.000,- per kalenderår.

Idrettsutøvere som mottar særskilt økonomisk støtte, forplikter seg til:
– Å stille opp for egen undergruppe som hjelpetrener (evt. annet) etter oppsatt plan fra undergruppe.
– Det er en forutsetning at Herøy IL sitt klubbtøy brukes ved all deltakelse når utøvere representerer klubben.
– Å utvise god sportsånd, være positiv og fremstå med god oppførsel når utøver har representasjonsoppdrag for idrettslaget (både på og utenfor idrettsarena).
Dette følges opp av undergruppen.

Definisjon på talent i Herøy idrettslag er:
Et medlem som:
– Presterer på høyt nivå.
– Har en klar målsetting med sin idrett.
– Prioriterer idretten.
– Har gode verdier og holdninger.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.