IDRETTSMERKET

Foto: Svein Lundestad.

Idrettsmerket er et ferdighetsmerke innstiftet i 1915 av Norges Idrettsforbund. Det tildeles for oppnådde krav innen fem grupper av idrettslig aktivitet: trim, spenst og presisjon, hurtighet, styrke og utholdenhet.
Innen hver av aktivitetene kan du velge mellom ulike øvelser. For eksempel kan du i gruppe 1 velge mellom sykkelturer, svømming, dans, gymnastikk, gåtur og grunntrening.
Deltakere mottar merke i gull, sølv eller bronse.

KONTAKT

Laila Furu Vold

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.